Thói quen cực xấu : Bỏ thực phẩm vào túi ni lông rồi nhét tủ lạnh